တင်ဒါအောင်မြင်သည့်စာရင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

 

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင်တင်ဒါအောင်မြင်သည့်ကုမ္ပဏီစာရင်း

 

စဉ်

ကုမ္ပဏီအမည်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

လုပ်ငန်းတန်ဖိုး

(ကျပ်)

Apex Concrete Co.,Ltd

1-24(T)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မျက်ရှုကျေးရွာ ၁၁ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း ၁.၇မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်(၁၀))

မီတာကွန်ကရစ်တိုင် (၈၆)လုံးဝယ်ယူခြင်း

,၈၁၅,၀၀၀

Kyaw Nyo Myat

Trading Co.,Ltd

1-25(T)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ မျက်ရှုကျေးရွာ ၁၁ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်း ၁.၇မိုင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား (1 Lot) ဈေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ယူခြင်း

၂၁,၆၅၀,၀၀၀

 

 

 

 

 

တင်ဒါကော်မတီ

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇လမ်း၊ ၇၇× ၇၈ ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -၀၂-၄၀၆၉၁၂၁