အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဖိတ်ခေါ် အပ်ပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

3-31 ( T ) / MESC / 2018 - 2019

ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်၊အောင်ပင်လယ်ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံတွင်33kV Switchbay (1 ) Set တိုးချဲ့တပ်ဆင်ခြင်း(  မြို့ပြပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ဆောက်ခြင်း  လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း+လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ဌာနပစ္စည်းဖြင့် တပ်ဆင် ခြင်းလုပ်အားခ)လုပ်ငန်းတို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်

၂။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၂ . ၈  .၂၀၁၉ )  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး  (   ၁၅   .  ၈   .၂၀၁၉) ရက် (၁၄:၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 

၃။               တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

 

တင်ဒါကော်မတီ
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)
၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁,၀၂-၄၀၇၃၈၀၁