အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မြို့နယ်များ တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(ဂ)

2-91 To 2-94(T)/ MESC/ 2019-2020

မြင်းခြံခရိုင် ၊ မြင်းခြံ ၊ တောင်သာ်၊ နွားထိုးကြီး ၊  ငါန်းဇွန်မြို့နယ်တို့ ၏  ဓာတ်အားခ တောင်းခံလွှာများကို  ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံ ရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲ ရေး လုပ်ငန်းအား (၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို (  ၂၇  .၄  .၂၀၂၀)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး( ၁၁ .၅ .၂၀၂၀) ရက်( ၁၄ :၀၀ )  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင် ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                              ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁