အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၊မြို့နယ် အသီးသီး တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-4 (T) / MESC/ 2019-2020

11kV Out-Fit Meter with CT & PT Combined Unit(25-50/5A)(55)Set နှင့် 11kV Out-Fit Meter with CT & PT Combined Unit (100-200/5A)(5)Set စုစုပေါင်း (60) စုံအား ဝယ်ယူရန်

(ခ)

2-1 (T) / MESC / 2019-2020 To

2-30(T)/MESC/ 2019-2020

မြို့နယ်အသီးသီးတွင်  ၆၆ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ၃၃ကေဗွီ ဓာတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ၆၆ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ၊ ၃၃ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ၊ ၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းများ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း ၊ ၃၃ကေဗွီ Switch Bay တည်ဆောက်ခြင်း ၊ 12kV Switch Gear Pannel တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (ပစ္စည်း+အလုပ်အားခ)

(ဂ)

4-1(T),4-2(T) / MESC/ 2019 

-2020

မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး ၄ခန်းတွဲ (၂)ထပ် RC 52x80’ အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း(ကျောက်ပန်းတောင်း ၊ပျော်ဘွယ်)

၂။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၄.၁၀ .၂၀၁၉)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး  ( ၄   . ၁၁   .၂၀၁၉) ရက် (၁၃:၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။               တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

တင်ဒါကော်မတီ
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)
၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁