ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည့်အခြေအနေအား ကြိုတင်အသိပေးခြင်း

ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း (၈.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် စဉ့်ကိုင်မြို့နယ် ၃၃/၁၁ကေဗွီ၊ ရှမ်းကန်ဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အား ပို့လွှတ် ထားသော ၁၁ကေဗွီ ဘဲလင်းဖီဒါအား ဘဲလင်းခွဲရုံမှ ဘဲလင်းလမ်းဆုံအထိ ၃၃ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းအသစ်တည်ဆောက်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသဖြင့် ဘဲလင်းကျေးရွာနှင့် ရှမ်းကန်ကျေးရွာများသည် (၀၉:၀၀)နာရီ မှ (၁၅:၀၀) နာရီထိဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်းကြိုတင်အသိပေးအပ်ပါသည်။    
ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း (၈.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ စနေနေ့တွင် အင်းကုန်းဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ထားသော  ၃၃ကေဗွီအင်းကုန်း - မြစ်သားဓာတ်အားလိုင်းအား 33kV Sectionalizer ပြောင်းရွှေ့ တပ်ဆင် ခြင်းနှင့် ပုံမှန်ဓာတ်အားလိုင်း ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်၍ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်တောင်ဘက်ခြမ်း၊ မြစ်သားနှင့် ကူမဲမြို့နယ် မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ  (၀၉:၀၀)နာရီ မှ (၁၅:၀၀) နာရီထိ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေး အပ်ပါသည်။
ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း (၉.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဘဲလင်းပင်မဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ထားသော ၃၃ကေဗွီ ဘဲလင်းစဉ်ကိုင်ဓာတ်အားလိုင်းအား ဘဲလင်းခွဲရုံမှ ဘဲလင်းလမ်းဆုံအထိ ၃၃ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းအသစ်တည်ဆောက်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသဖြင့် ဓာတ်အားပိတ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပလိပ်မြို့နှင့် တံတားဦးမြို့နယ်  မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ  (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၀၀) နာရီထိ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း (၉.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဘဲလင်းပင်မဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ထားသော ၃၃ကေဗွီ ဘဲလင်းစဉ်ကိုင်ဓာတ်အားလိုင်းအား ဘဲလင်းခွဲရုံမှ ဘဲလင်းလမ်းဆုံအထိ ၃၃ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းအသစ်တည်ဆောက်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသဖြင့် ဓာတ်အားပိတ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပလိပ်မြို့နှင့် တံတားဦးမြို့နယ်  မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ  (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၀၀) နာရီထိ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။
ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း (၉.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့ တနင်္ဂနွေနေ့ တွင် ဘဲလင်းပင်မဓာတ်အားခွဲရုံမှ ဓာတ်အား ပို့လွှတ်ထားသော ၃၃ကေဗွီ ဘဲလင်းစဉ်ကိုင်ဓာတ်အားလိုင်းအား ဘဲလင်းခွဲရုံမှ ဘဲလင်းလမ်းဆုံအထိ ၃၃ကေဗွီဓာတ်အားလိုင်းအသစ်တည်ဆောက်ရာတွင် မလွတ်ကင်းသဖြင့် ဓာတ်အားပိတ်၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ရာ စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်၊ ပလိပ်မြို့နှင့် တံတားဦးမြို့နယ်  မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများ  (၀၉:၀၀) နာရီမှ (၁၆:၀၀) နာရီထိ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးအပ်ပါသည်။