လူကြီးမင်းတို့၏ အကြံပြုစာများ တိုင်ကြားစာများ အဆိုပြုစာများ အားလုံးအား ဂရုတစိုက် ဖတ်ရှု့ပြီး အကြောင်း ပြန်ပေးပါမည်။