ကျေးရွာမီးလင်းရေး

ကျေးရွာမီးလင်းရေး ထရန်စဖော်မာများအတွက် ဓာတ်အားခကောက်ခံမှု

၁။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းလက်အောက် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ ကျေးရွာများတွင် ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီများဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဓာတ်အားခကောက်ခံမှု အမျိုးမျိုးကွဲပြားနေခြင်းကြောင့် ဓာတ်အားခကောက်ခံမှု တစ်ပြေးညီဖြစ်စေရေးအတွက် ၁.၄.၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ဖတ်ရှုမည့် သုံးစွဲယူနစ်များမှစ၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့တို့တွင် အောက်ပါအတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရန် ၂၈.၃.၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်သော အမှတ်(၂)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန၊ ၁၂/၂၀၁၂ ကြိမ်မြောက် စီမံ ခန့်ခွဲရေးကော်မတီအစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။


        (က) ကျေးရွာများ၌ ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်၍ ဓာတ်အားခကောက်ခံရာတွင် အိမ်သုံးမီတာများ မတပ်ဆင်နိုင်မီ ကာလ၌ ထရန်စဖော်မာရှိ မိန်းမီတာမှ ဖတ်ယူရရှိသောယူနစ်အတိုင်း တစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့်သာ ကောက်ခံရန်၊ ထရန်စဖော်မာ Losses ၁၀% ပေါင်းခြင်း၊ မြင်းကောင်ရေကြေးတောင်းခံခြင်း မပြုရန်။


       (ခ) ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဓာတ်အားသုံးစွဲသူအားလုံးတို့၏ အိမ်များတွင် အိမ်သုံးမီတာများ အားလုံးတပ်ဆင် ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါက တစ်ယူနစ်လျှင် ၃၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့်ကောက်ခံရန်၊ လုပ်ငန်းသုံးပါဝါမီတာ တပ်ဆင်ထားခြင်း၊ အိမ်သုံးမီတာနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့အတွက် တစ်ယူနစ်လျှင် ၇၅ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ကောက်ခံရန်၊ Check Meter ပြယူနစ်နှင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ မီတာများမှ ဖတ်ယူရရှိသော ယူနစ်စုစုပေါင်းတို့၏ ကွာခြားချက်သည် ၁၀% မကျော်ပါက ကွားခြားယူနစ် အတွက် ဌာနကကျခံရန်၊ ကွာခြားယူနစ် ၁၀% ထက်ကျော်ပါက ၁၀% ထက်ကျော်သော ယူနစ်များအတွက် ကျေးရွာမီးလင်းရေး ကော်မတီမှ တောင်းခံရန်။