ကျောက်ဆည်ခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
‌ကျောက်ဆည်ခရိုင်
၁၄ ‌ကျောက်ဆည် ဉီးသိန်းလှိုင်ဉီး မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2151429 မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး(ကျောက်ဆည်)၊ အေးမြကြည်လင်စျေး၊ မြို့မစျေး (စုကြီး)၊OSS ရုံးနှင့် စုပေါင်းရုံး
ဦးအောင်မိုး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-402151425
ဉီးလှဌေး လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797579192
ဉီးမြင့်သူဝင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797752567
ဉီးစန်းယုအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-691826727
ဉီးအောင်မျိုးမင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-775961119
ဉီးဇော်မိုးဝင်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-697026982
ဉီးမျိုးဇော်ခိုင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-43100779
  ရုံးဖုန်း 066-50978
၁၅ တံတားဦး ဉီးဉက္ကာမျိုး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2110571 မြမာလာဉီးပန်းချမ်စျေး (စိတ္တရမဟီ ရပ်)၊ မင်္ဂလာစေတီ၊ ဆေးရုံး၊ တစီးရှင်
ဉီးပေါက်ကျိုင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-255803814
ဒေါ်ခင်မျိုးသူ စာရင်းကိုင်း-၂ 09-256171659
ဉီးမော်မော်ဌေး လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402539108
ဉီးအောင်ကိုကိုချစ် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797437223
ဉီးမြင့်မြတ်သူ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-973826690
ဉီးဆန်းထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402579025
ဉီးမျိုးခိုင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-966121563
ဉီးမင်းသန့်ဇော် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-444010664
ဉီးထွန်းထွန်းမိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-444011614
ဉီးဇော်ထွန်းနိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၅ 09-402581320
  မီးပျက်/မီးပြင် 066-44045
၁၆ စဉ့်ကိုင် ဉီးကျော်ဆွေ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-400474000 စဉ့်ကိုင်မြို့မစျေး၊ စဉ့်ကိုင် ဘူတာကြီး၊ အာကာသ ကားဂိတ်၊ ဝင်းသစ္စာကား ဂိတ်၊ မြို့သစ်အထက စာသင်ကျောင်း၊ စဉ့်ကိုင် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးနှင့်
မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး (မြို့သစ်)
ဉီးဇင်မိုးဉီး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-402687998
ဉီးညီညီဇင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-252844682
ဒေါ်သူသူမောင် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402589915
ဉီးဇော်လင်းထွေး လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-43104059
ဉီးရွှေလင်းထွန်း ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံ 09-787204088
၁၇ ပလိပ် ဉီးရဲမောင် မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-959757379 ပလိပ်မြို့နယ်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံး၊ ကားဂိတ်၊ ဘူတာ၊ ဝန်ထမ်းကွက် သစ်၊မြောင်းဘောင်၊ အင်းနား၊ အောင်မြေဇံ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးများနှင့် အိုးရွာ၊ တက်မျှော၊ကြေးနီကန်၊ ခံဘူး၊ ခံလူး၊တမာကုန်း၊ မြောက်တောကြီး၊ ထန်း သုံးပင်၊တံတားဉီးလေး၊ ညောင်ပင်ကြီး၊ အိုးထိန်း တောင်၊ တအုံးဗျည်း  ညားလော၊ တဘက် ဆွဲကျေးရွာ အဝင် ပေါက်များ၊ လမ်းဆုံလမ်း ခွများ၊ စျေး အဝင်ပေါက်
ဉီးဇွဲညီညီဝင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-977803488
ဉီးဇေယျာဉီး ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံ(NEL) 09-970179836
ဒေါ်မင်းမင်းစိုး စာရင်းကိုင်-၃ 09-794302938
၁၈ မြစ်သား ဉီးမျိုးသန့် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-21512417 ဘူတာ၊ကားဂိတ်၊ စျေးဝင်ပေါက်
ဒေါ်ဝိုင်းဝေဝေဖြိုး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-798985698
ဒေါ်စုစုအောင် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-251198644
ဉီးကျော်သူစိုး အငယ်တန်းစာရေး 09-40062283၄
ဉီးထွန်းထွန်းဆွေ လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-795800334
ဉီးရဲဝင့်ကျော် လိုင်းခေါင်းဆောင် 09-2150350
  Call Center 066-60028
  မီးပျက်/မီးပြင် 066-60114
၁၉ ကူမဲ ဒေါ်အိမာဝင်း မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2151426 ကင်းတား၊မန်းကားဂိတ်၊ စျေးဝင်ပေါက်
ဉီးစောလင်းထက်ကျော် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-791590822
ဒေါ်အိအိချော စာရင်းကိုင်-၃ 09-43181458
ဉီးစိန်ထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-970065033
ဉီးချစ်စန်းအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402528568
ဉီးအောင်သူ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-256173874
ဉီးဇော်မင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-795118140
ဉီးသိန်းထိုက် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-440058627
ဉီးနေမင်းထွန်း လုပ်သား 09-959985994
  ရုံးဖုန်း 066-2062140