မန္တလေးခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
မန္တလေးခရိုင်
‌အောင်မြေသာစံ ဦးခင်မောင်ဝင်း မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-420706910 ၁၂-၉၀ လမ်းဒေါင့်၊ မန္တလာသီရိကားဝင်းရှေ့၊ ၁၂-၈၀ လမ်းဒေါင့်၊ သီရိမင်္ဂလာငါးစျေးရှေ့၊ မြို့နယ်ရုံးကောင်တာရှေ့၊
၁၉ လမ်းနန်းရှေ့စျေး၊ ၆၃-၂၅ လမ်းဒေါင့်
ဦးငြိမ်းထက်သူ ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052901
ဦးကျော်မျိုးခိုင် လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-787878759
အိုးဘိုခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4039162
တိုက်တော်ခွဲရုံ Complain ဌာန 09-91048726
ညောင်ကွဲခွဲရုံ Complain ဌာန 09-425588816
မရမ်းခြံခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4039164
ဦးကျော်စွာဝင်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-256563078
ဦးထွန်းလင်းထိုက် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-420721201
ဦးစိုးနိုင် လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-402633707
ဦးသိန်းစိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-2057964
ဦးသိန်းဦး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-444001229
ချမ်းအေးသာစံ ဦးသက်နိုင် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-429221545 ၆၆-၃၀ လမ်းဒေါင့်၊
လမ်း ၉၀ အောက်၊
ကမ်းနားလမ်း၊ ကမ်းနားလမ်း(၁)၊
ကန်းနားလမ်း(၂)၊
၃၃-၈၆ လမ်းဒေါင့်၊
၈၃-၃၀ လမ်းဒေါင့်၊ ၆၈-၃၃ လမ်းဒေါင့်၊
မြို့ဂျာရုံးကောင်တာရှေ့၊ ဒိုင်းမွန်းပလာဇာရှေ့၊ ၃၀-၇၄ လမ်းဒေါင့်
ဦးတင်မျိုးဝင်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052902
ဒေါ်အိအိဖြူ လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-401570581
ဦးကျော်မင်းထွန်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-962220789
ဦးဟန်စောထွန်း လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-441029094
ဦးမြင့်သိန်း လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-408428510
ဦးမြတ်နိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-797780445
33/11kVဟေမာဇလခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4039165
33/11kVဝါခင်းကုန်းခွဲရုံ Complain ဌာန 02-2847330
မဟာအောင်မြေ ဦးသန့်ဇင်ဝင်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052903 မြို့နယ်ရုံးကောင်တာရှေ့ ၊  မြို့နယ်ရုံးရှေ့၊(၇၆)ခွဲရုံ
ရှေ့  ၊  မဟာမြိုင်ဓမ္မပါလ ဓမ္မာရုံရှေ့ ၊ရဲမွန်တောင်
ဓမ္မပါလ    ဓမ္မာရုံရှေ့  ၊  ဂေါဝိန်ဆိပ် လမ်းဆုံ၊ ကားကြီးဝင်းရှေ့  ၊ မန်းမြို့စျေးရှေ့ ၊
၇၃-၄၀ လမ်းဒေါင့်  ၊၇၈-၃၇ လမ်းဒေါင့် ၊
၇၈-သိပ္ပံလမ်းဒေါင့်
ဒေါ်ခင်ရတနာသိမ့် လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-977104773
မြို့နယ်မန်နေဂျာရုံး   02-4039168
ရွှေကျောင်းကြီးခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4039167
(၇၆)ခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4064523
ဒေါ်စုစုလွင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-797810820
ဦးခင်ဇော်လတ် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-250712612
ဦးသိန်းနိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-402603696
ဦးအေးဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-2035270
ဦးလှဝင်းမောင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-2054213
ဦးခင်ကို လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-43106348
ဦးကျော်မင်းထွန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-43134564
ချမ်းမြသာစည် ဦးမျိုးဝေယံ ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052904 ဧရာထွန်းစျေး ၊  စလေကျောင်းဝင်းပေါက် ၊ ဘုရားကြီးရှေ့မုဒ် ၊ ၆၂-ခတ္တာ လမ်းဒေါင့် ဆေးရုံရှေ့ ၊ ၆၂- မနော်ရမ္မံ   ဒေါင့် ၊  ၅၄- ဘုရင့်နောင်ဒေါင့်၊
၄၆-မနော်ရမ္မံဒေါင့်၊ ၄၅-ပိတောက်လမ်းဒေါင့်၊
၅၅-မဥ္ဇူလမ်းဒေါင့် ၊ ၄၇-တန်ဖိုး နည်းအိမ်ရာ
ဦးမင်းမင်းဦး လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-785873989
မြို့နယ်မန်နေဂျာရုံး မီတာဖတ်, ဘီလ်ဝေ,
အထွေထွေ
02-81832
(၅၉)ခွဲရုံ Complain ဌာန 02-80179
(၆၅)ခွဲရုံ Complain ဌာန 02-80321,
09-770421926
ထွန်တုံးခွဲရုံ Complain ဌာန 09-91049014,
09-770421927
ချီပါခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4056028
မြရည်နန္ဒာခွဲရုံ Complain ဌာန 09-897673115
ပြည်ကြီးတံခွန် ဦးဇော်နိုင်ဝင်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052905 မြို့နယ်ရုံးရှေ့  ၊ မြို့ရုံးကောင်တာ  ၊ (ဆ)ရပ်ကွက်ရုံး ၊ ဇုန်-၂ ခွဲရုံရှေ့ ၊ စက်မှုပန်းခြံ လမ်းဆုံ၊တံခွန်တိုင်စျေး၊ ၇၄လမ်းကားကြီးဝင်း ဒေါင့်
ဦးဇော်မင်းလတ် လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-2036692
စက်မှုဇုန်(၁)ခွဲရုံ Complain ဌာန 09-443388431
02-5153500
စက်မှုဇုန်(၂)ခွဲရုံ Complain ဌာန 02-5152212
သင်ပန်းကုန်းခွဲရုံ Complain ဌာန 09-443588996
ဦးဝဏ္ဏသန်း အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-449905337
ဦးဉာဏ်လင်းထက် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-798353264
ဦးဝင်းလွင်ဦး စာရင်းကိုင်-၂ 09-442152575
ဦးခင်မောင်တင် လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-2056315
ဦးမင်းကြည် လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-441040743
ဦးမျိုးနိုင်ထွန်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-43110494
ဦးအောင်စိုး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၃ 09-2039822
ဦးမြင့်ဇော် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-43167543
အမရပူရ ဦးဝင်းမြင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-444012484 စွယ်တော်ကားဝင်းရှေ့  ၊ အမရဘူတာရုံ ၊ သိမ်ကြီးစျေး  ၊ ကပ်ကျော် မီးပွိုင့်စျေး ၊ အမရ မြစ်ငယ်စျေး  ၊ ကိုင်းနှာပေါက်ရှေ့ ၊  တရုတ်တန်းလမ်းကြီးလမ်းဆုံ ၊ မြစ်ငယ်မီးပွိုင့် လမ်းဆုံ၊ထုံးဘိုလမ်းဆုံ ၊ ဖျောက်စိတ်ကုန်းစျေး
ဦးကျော်ဇောဝေ ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2052906
ဒေါ်ဆွေဇင်ဌေး လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-965944428
မြို့နယ်မန်နေဂျာရုံး   02-4070563
ဗားကရာခွဲရုံ Complain ဌာန 02-4059006,
09-400226007
ဓနုံးခွဲရုံ Complain ဌာန 09-400229007
စွယ်တော်ခွဲရုံ Complain ဌာန 09-780775886
ပုသိမ်ကြီး ဦးဆန်းတိုး မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-254307608 မြို့မစျေး ၊ အုန်းချောစျေး ၊ ကျိကုန်းမီးပွိုင့်၊ နန်းဦးလွင်စျေး ၊ မြို့နယ်ရုံးရှေ့၊ 
ဦးကျော်ကျော် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-443016777,
09-2052907
ဒေါ်အိအိမျိုး လ/ထမန်နေဂျာ (ဘဏ္ဍာ) 09-403721179
ဦးမြင့်မော် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-402662926
ဦးကျော်သက်စိုး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-402624615
ဦးကျော်ဇော လ/ထကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ) 09-799834788
ဦးမြင့်ထူး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-256531850
ဦးညီညီလွင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-2200294
မြို့မခွဲရုံ Complain ဌာန 02-57304
ကျောက်မီးခွဲရုံ Complain ဌာန 09-686758164
ကျောက်ချောခွဲရုံ Complain ဌာန 09-686958449