ညောင်ဦးခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
‌ညောင်ဦးခရိုင်
၃၁ ‌ညောင်ဦး ဦးဝင်းလွင် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-977280287 ညောင်ဉီးမြို့စျေး ၊ မီးပွိုင့်လမ်းဆုံ ၊ ဘုရားနီလမ်းဆုံ ၊ ညောင်ဉီးမြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး
ဦးမျိုးမင်းထွန်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-444002905
ဒေါ်စန္ဒာအေး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-796373519
ဒေါ်နီနီလင်း စာရင်းကိုင်-၂ 09-798833503
ဦးမင်းနိုင် လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-444009692
ဦးညွှန့်ဝေ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-264433755
ဦးသန်းဌေး လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-402683499
  Complain Call Center 061-2460501
  Complain Call Center 061-2460595
၃၂ ပုဂံ ဦးအောင်မင်းဦး မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2040275 မြင်းကပါစျေး ၊ပုဂံစျေး ၊ ပုဂံမြို့နယ် လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး
ဦးထက်ပိုင်ဦး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-960432288
ဦးတင်စိုးဦး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-43146621
ဒေါ်စန်းစန်းမြင့် စာရင်းကိုင်-၃ 09-402665461
ဦးမင်းမင်းသူ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-426377336
ဦးခင်မောင်ရွှေ ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-797513969
ဦးသိန်းဇော်ဌေး လုပ်သား (နေ့စား) 09-752470852
  Complain Call Center 09-453978883
၃၃ ငါ့သရောက် ဦးဝေဖြိုးကျော် မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-426502854 ရုံးရှေ့အုတ်တံတိုင်း ၊ ဗိုလ်ချိုစျေး၊ စျေးကုန်း ထရန်စဖော်မာခြံ ၊
ထန်းငယ်တော ထရန်စဖော်မာခြံ ၊
ကုလားတဲ ထရန်စဖော်မာခြံ
ဒေါ်လွင်လွင်မော် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402541338
ဦးကျော်သန်းဌေး လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၄ 09-766885002
ဦးရာဇာအောင် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-796549459
ဦးလှမျိုးထွန်း ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-776577686
ဦးကျော်ဇင်ထက် ဒု-လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-794854746
ဦးတင်ဖြိုးအောင် လုပ်သား (နေ့စား) 09-269493634
ဦးအောင်မျိုးဝင်း လုပ်သား (နေ့စား) 09-697002311
၃၄ ‌ကျောက်ပန်းတောင်း ဦးစိုးမြင့် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2221140 ငွေကောက်ကောင်တာ ၊မိတ္ထီလာလမ်း (Pionieer Resturant) အနီး ၊  ဘူတာလမ်းဆုံ၊ ညောင်ဉီးလမ်း (အနောက်မြို့ပတ်လမ်းဆုံ)၊ပုပ္ပါးလမ်း(မြင်းခြံကားဂိတ်)
ဦးကျော်မိုး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-770049099
ဒေါ်သန့််သီရိနိုင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-679938244
ဦးချစ်သူ ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402666354
ဦးမြင့်ဝင်း လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်-၂ 09-781558630
ဦးထွန်းဝင်း လ/ထကြီးမှူးမီတာ 09-787159493
  Complain Call Center 061-50587