ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ််ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်
ပြင်ဦးလွင် ဉီးနောင်ဘိုဘိုလင်း မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2046104 မြို့မစျေးကြီးရှေ့၊ ဘူတာရုံ ရှေ့၊ သီရိရတာနာစျေးရှေ့၊ သီရိပဒေသာယာဉ်ရပ် နားရှေ့
ဉီးသုမောင်ဇော် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-256018048
ဒေါ်ဝါညိုအောင် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-797707588
  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး 085-2022013
  Complain Call Center 085-2022015
မိုးကုတ် ဉီးကျော်ရဲအောင် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-451555226 မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးရှေ့၊ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးရှေ့၊လမ်းဆုံမီးပွိုင့်၊ အနောက်ပိုင်းကျပ်ပြင် ခွဲရုံရှေ့
ဉီးသီဟဆွေ ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-400455966
ဉီးအောင်နိုင်ဝင်း ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402512480
  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး 086-20124
  Complain Call Center 09-788085145
၁၀ မတ္တရာ ဉီးခင်ဇော် မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-788768138 မတ္တရာဘူတာရုံ၊ မြို့မစျေးကြီး၊ စကျင်မန်းကားဂိတ်
ဉီးလှိုင်ထွန်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-402683526
ဉီးထွန်းလွင် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-775785841
  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး 02-79025
  Complain Call Center 02-79024
၁၁ စဉ့်ကူး ဉီးဝေဇင်ဉီး ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-956753334 မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ ရုံးရှေ့၊မြို့မစျေးရှေ့၊ လွတ်လပ်ရေးအထိမ်း အမှတ်ကျောက်တိုင်အနီး
ဒေါ်မြူမြူဖွေး ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-799786227
  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး 086-2235136
  Complain Call Center 086-2235063
၁၂ သပိတ်ကျင်း ဉီးခင်မောင်ချို မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-420703000 မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးရှေ့၊ ဇရပ်ကွင်း စျေးရှေ့၊ ကြာညှပ် တိုက်နယ်ဆေးရုံရှေ့
ဉီးဝေလင်းသန်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-200862880
ဒေါ်ဝင်းယုလှိုင် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-258547660
  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး 086-30041
  Complain Call Center 09-962854500
၁၃ တကောင်း ဉီးကျော်စိန်မင်း မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-452906921 တကောင်းစျေးထိပ်၊ တကောင်းမုဒ်ဉီးပေါက်၊ တကောင်းလမ်းဆုံ၊ မန္တလာရွှေပြည်ကားဂိတ်၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး
    09-782313646
ဒေါ်မေခိုင်စိုး ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402595603
    09-787500509
  Complain Call Center 09-977280294