ရမည်းသင်းခရိုင်အတွင်း ဆက်သွယ်ရမည့် တယ်လီဖုန်း နံပါတ်များ

စဉ် မြို့အမည် အမည် Contact person
ရာထူး
ဖုန်းနံပါတ် Vinyl
ချိတ်ဆွဲဆောင်ရွက်
သည့်နေရာ
ရမည်းသင်းခရိုင်
၂၄ ရမည်းသင်း ဦးမျိုးမြင့်  မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-264547728 စျေး၊ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင် မှုရုံး၊ ဘူတာရုံအနီး၊ ကားဂိတ်
ဦးဇော်ထိုက် ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-788834374
ဒေါ်ခင်စောမြင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-254103490
ဦးကျော်မင်းခိုင် အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-26219502
  Complain Call Center 09-400774002
၂၅ ‌ပျော်ဘွယ် ဦးစန်းအေး မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-977280314 စျေးအရှေ့ဘက် ၊စျေးအနော်ဘက် ၊
ဘူတာရုံအနီး ၊နာရီစဉ်ကားဂိတ်အနီး
    09-788559865
ဦးအောင်ကျော်ငြိမ်း ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-2228521
ဒေါ်နွဲ့ယဉ်ဝင်း ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-402597442
ဦးအောင်မျိးဦး အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ 09-404281516
ဦးချစ်စိန် လိုင်းတာဝန်ခံ 09-402501056
  Complain Call Center 064-49026
    09-89847451
၂၆ ရန်အောင် ဦးနေလင်းဖြိုး မြို့လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ 09-43100514 ဘူတာရုံ ၊ကားဂိတ်  ၊စျေး
ဒေါ်နေနွယ်ဇင်မြင့် ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်ခံ 09-257557564
ဦးညိုမင်းထွန်း လိုင်းတာဝန်ခံ 09-799459186
  Complain Call Center 09-977280301