ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

မန္တလေး  စက်တင်ဘာ  ၁၄

မန္တလေးခရိုင်ရှိ  မြို့နယ်များအတွင်း (၁၅.၉.၂၀၁၈)ရက်စနေနေ့ နှင့် (၁၆.၉.၂၀၁၈)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့

တို့တွင် ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အား အောက်ပါအတိုင်း

ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။