တက္ကသိုလ်စာပေးပွဲကာအတွင်းဓာတ်အားပြတ်တောက်ခဲ့ပါကဆက်သွယ်ရန်

မန္တလေး  စက်တင်ဘာ  ၂၁

မန္တလေးခရိုင်အတွင်းရှိ  နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်၊ ရတနာပုံတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၊

မန္တလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ မန္တလာကောလိပ်စသည့်တက္ကသိုလ်များ၏ အတန်းတင်စာမေးပွဲအား

(၂၀.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ့မှ (၁၅.၁၀.၂၀၁၈)ရက်နေ့ထိ ရုံးပိတ်ရက်များမပါ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ စာမေးပွဲ

ကျင်းပနေသည့်ကာလအတွင်း ဓာတ်အားမပြတ်တောက်ရေး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ဓာတ်အားပြတ်

တောက်ခဲ့ပါက အမြန်ဆုံးပြန်လည်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် မြို့နယ်များအလိုက်သက်ဆိုင်ရာ

မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာထံ အကြောင်းကြားပေးပါရန် အသိပေးပန်ကြားအပ်

ပါသည်။

၁။ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09792996376/092052901)

၂။ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09785727356/092052902)

 ၃။ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09796342667/092052903)

၄။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09252708668/092052904)

၅။ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09250530118/092052905)

၆။ အမရပူရမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09444012484/092052906)

၇။ ပုသိမ်ကြီမြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ/ဒု-မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာ(Ph;09254307608/092052907)