ဓာတ်အားပိတ်ထိန်းပြင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်

မန္တလေး စက်တင်ဘာ  ၇

            မန္တလေးခရိုင်ရှိ  မြို့နယ်များအတွင်း (၈.၉.၂၀၁၈)ရက်စနေနေ့ နှင့် (၉.၉.၂၀၁၈)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့

တို့တွင် ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အား အောက်ပါအတိုင်းဆောင်ရွက်

မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးကြေညာအပ်ပါသည်။