အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တိုင်းဒေသကြီး ရန်ပုံငွေဖြင့် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

­လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-34 (T) / MESC/ 2019-2020

ကျေက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ၆၆ / ၁၁ ကေဗွီ(၅)အမ်ဗွီအေ သရက်တောခွဲရုံ တည် ဆောက်ခြင်း(Turnkey)Lot-1

(ခ)

2-35 To 2-51(T)/ MESC / 2019-2020

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မြို့နယ် အသီးသီးတွင် ၆၆ကေဗွီလိုင်း၊၁၁ကေဗွီလိုင်းနှင့် ၁၁/၀.၄ ကေဗွီ ထရန်စဖော်မာများတည်ဆောက်ခြင်း(Turnkey) Lot-2 to Lot-18

၂။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၁ . ၁၁ .၂၀၁၉)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး  (၂၆ .၁၁  .၂၀၁၉) ရက် (၁၃:၃၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး တင်ဒါ အဆိုပြုလွှာ များလက်ခံခြင်းကို (၁၆:၃၀)နာရီနောက်ဆုံးထား၍လက်ခံပါမည်။

၃။               တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                             ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁