အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆောင်ရွက် မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

 

စဉ်

တင်ဒါ အမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-98(T)/MESC/2019-2020

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၂) ခွဲရုံတွင် Switch Gear Panel(1 In 4 Out) & D/S တပ်ဆင်ခြင်း

(ခ)

2-99(T)/MESC/2019-2020

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၂) ဖီဒါ(၁)တွင် ၁၁ကေဗွီ SAC Line

၂.၉၁ မိုင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဂ)

2-100(T)/MESC/2019-2020

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၂) ဖီဒါ(၂)တွင် ၁၁ကေဗွီ SAC Line

၂.၃ မိုင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း

(ဃ)

2-101(T)/MESC/2019-2020

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် စက်မှုဇုန်(၂) ဖီဒါ(၃)တွင် ၁၁ကေဗွီ SAC Line

၃.၃၂ မိုင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း

 

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၁၀.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး (၁၀.၈.၂၀၂၀) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အချက် အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇လမ်း၊ ၇၇× ၇၈ ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -၀၂-၄၀၆၉၁၂၁