အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်း မှ ဆောင်ရွက်မည့် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအား တင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

­လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-56(T) / MESC/ 2019-2020

မြစ်သားမြို့နယ်တွင်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီ SAC လိုင်း(၀.၂၈)မိုင်၊၁၁/၀.၄ကေဗွီ(၂၀၀)ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၁)လုံး၊၄၀၀ဗို့ ABC လိုင်း ( ၁.၂ )မိုင် တို့အားတည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခအပါအဝင်) လုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ)

2-57(T) / MESC/ 2019-2020

ညောင်ဦးမြို့နယ် ၊ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တို့တွင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးမှု စနစ်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီ SAC လိုင်း(၀.၄၄)မိုင်၊ ၁၁/၀.၄ကေဗွီ (၂၀၀)ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၂)လုံး၊၄၀၀ဗို့ ABC လိုင်း ( ၀.၆၄ )မိုင် တို့အား တည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခအပါအဝင်) လုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်

(ဂ)

2-58(T) / MESC/ 2019-2020

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်၊တံတားဦးမြို့နယ်၊ကူမဲမြို့နယ် တို့ တွင် ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူး မှုစနစ်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီ SAC လိုင်း(၀.၅၃)မိုင်၊ ၁၁/၀.၄ကေဗွီ (၂၀၀)ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၃)လုံး၊၄၀၀ဗို့ ABC လိုင်း ( ၀.၇ )မိုင် တို့အား တည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခအပါအဝင်) လုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်

(ဃ)

2-59(T) / MESC/ 2019-2020

မြစ်သားမြို့နယ်၊ရမည်းသင်းမြို့နယ် ၊ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် တို့တွင် ဓာတ်အား ဖြန့်ဖြူး မှု စနစ်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် ၁၁ ကေဗွီ SAC လိုင်း(၀.၄)မိုင်၊၁၁/၀.၄ကေဗွီ (၂၀၀) ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၃)လုံး၊၄၀၀ဗို့ ABC လိုင်း ( ၀.၅ )မိုင် တို့အား တည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခအပါအဝင်) လုပ်ငန်း တို့ကို ဆောင်ရွက်ရန်

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၁၈ .၁၂ .၂၀၁၉)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး( ၂ .၁.၂၀၂၀) ရက်(  ၁၄ :၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                             ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁