အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉   -   ၂၀၂၀  ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မှ အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-15(T)/MESC/ 2019-2020

၁၁/၀.၄ကေဗွီ ၊ ၂၀၀ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာ (၂၅)လုံး အား (1 Lot) ဈေးနှုန်း ဖြင့် ဝယ်ယူခြင်း

(ခ)

1-16(T)/MESC/ 2019-2020

ညောင်ဦးခရိုင်သို့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်သည့် ၆၆ကေဗွီ ချောက်-ညောင်ဦး ဓာတ်အားလိုင်း (၂၈.၁)မိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ၁၂မီတာ ကွန်ကရစ်တိုင် (၇၁၀)လုံး ဝယ်ယူခြင်း

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို (  ၂၀ .  ၁ .၂၀၂၀)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး(၁၉ .၂.၂၀၂၀  ) ရက်( ၁၄ :၀၀ )  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                             ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁