အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၊မြို့နယ် အသီးသီး တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-62 (T) / MESC/ 2019-2020

၃၃ကေဗွီ ပျော်ဘွယ်လိုင်းမှ စံတော်ရာကုန်းကျောင်းအထိ ၃၃ကေဗွီ ACSR ဓာတ်အား လိုင်း (၁)မိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ အပါအဝင်) လုပ်ငန်းတို့ကို ဆောင်ရွက် ရန်

(ခ)

2-63(T)/MESC/

2019-2020

၁၁ကေဗွီ ရဲမွန်ဖီဒါ ဝန်အားမျှရန် ၃၅လမ်း x ၆၅လမ်းမှ ၆၈လမ်းအထိ ၁၁ကေဗွီ SAC  120mm2 ဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်းသစ် (၀.၄၅)မိုင်တည်ဆောက်ခြင်း(ပစ္စည်း+လုပ်အားခအပါအဝင်)လုပ်ငန်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၂၀  . ၁  .၂၀၂၀)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး(  ၃ . ၂ .၂၀၂၀) ရက်(  ၁၄ :၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                               ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁