အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့
(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ ၊ စီတီမီတာ  ၊ Meter Box နှင့် Ring CT များအား Item အလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat) ဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-1 (T) /MESC / 2019-2020

၂၀၁၉   -   ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်  မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပို ရေးရှင်း အသုံးပြုရန် အတွက် လိုအပ်သော အိမ်သုံးမီတာ ၊ စီတီမီတာ  ၊ Meter Box နှင့် Ring CT များအား Item အလိုက် မြန်မာကျပ်ငွေ (Kyat)ဖြင့်ဝယ်ယူရန်

၂။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၂၇ . ၉ .၂၀၁၉ )  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး  (  ၂၈   . ၁၀   .၂၀၁၉) ရက် (၁၂:၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။               တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

 

 တင်ဒါကော်မတီ
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့
ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁