အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းမှ ဆောင်ရွက် မည့် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းအား တင်ဒါခေါ်ယူလိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါ အမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-29(T)/MESC/2019-2020

မြို့နယ်အသီးသီးတွင်အသုံးပြုရန် ကွန်ကရစ်တိုင်များဝယ်ယူခြင်း

(ခ)

1-30(T)/MESC/2019-2020

မြို့နယ်အသီးသီးတွင်အသုံးပြုရန် ၁၁/၀.၄ကေဗွီ ၂၀၀ကေဗွီအေနှင့် ၃၁၅ကေဗွီအေ ထရန်စဖော်မာများဝယ်ယူခြင်း

(ဂ)

1-31(T)/MESC/2019-2020

မြို့နယ်အသီးသီးတွင်အသုံးပြုရန် ၄၀၀ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း နှင့် ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း ဆက်စပ်ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း

(ဃ)

1-32(T)/MESC/2019-2020

မြို့နယ်အသီးသီးတွင်အသုံးပြုရန် ထရန်စဖော်မာနှစ်တိုင်စင်ဆက်စပ် ပစ္စည်းများဝယ်ယူခြင်း

(င)

2-97(T)/MESC/2019-2020

ငါးဇွန်မြို့နယ်၊ ငါန်းမြားကြီးဓာတ်အားခွဲရုံတွင် 66kV Switch Bay (1in+1out)နှင့် 66kV ဓာတ်အားလိုင်း(၀.၇၄)မိုင် တည်ဆောက် ခြင်း

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံနှင့် စည်းကမ်းချက်များကို (၂၆.၆.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချ မည်ဖြစ်ပြီး (၂၇.၇.၂၀၂၀) ရက် (၁၄:၀၀) နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အချက် အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

၂၇လမ်း၊ ၇၇× ၇၈ ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -၀၂-၄၀၆၉၁၂၁