အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း မြို့နယ်များ တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-19 (T) / MESC/ 2019-2020

၁၁ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း (၀.၄၈)မိုင်နှင့် ၄၀၀ဗို့ ဓာတ်အားလိုင်း ( ၀.၄ )မိုင် အသစ် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ထရန်စဖော်မာ(၂)တိုင်စင် နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ(1 Lot)ဈေးနှုန်း ဖြင့်ဝယ်ယူရန်

(ခ)

2-85 (T) / MESC/ 2019-2020

၁၁ကေဗွီ ရဲမွန်ဖီဒါ ဝန်အားမျှရန် ၃၅လမ်း x ၆၅လမ်းမှ ၆၈လမ်းအထိ ၁၁ကေဗွီ SAC  120mm2 ဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်းသစ် (၀.၄၅)မိုင်တည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ အပါအဝင်)လုပ်ငန်း တို့ကိုဆောင်ရွက်ရန်

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို (၂၈.၂ .၂၀၂၀)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည်ဖြစ်ပြီး(၁၃.၃.၂၀၂၀) ရက်(၁၄:၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံနှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                               ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁