အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။               ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၊မြို့နယ် အသီးသီး တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

1-2 (T) / MESC/ 2019-2020

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း လက်အောက်ရှိ မြို့နယ်လျှပ်စစ် မန်နေဂျာရုံးများ၏ ဓာတ်အားခများသိမ်းဆည်းရန်အတွက် မီးခံသေတ္တာ (၃၃)လုံး အား ဝယ်ယူခြင်း

(ခ)

1-3 (T) / MESC / 2019-2020

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ပုံစံ (၆)မျိုးဝယ်ယူခြင်း

(ဂ)

4-3(T) /MESC/ 2019 -2020

မိတ္ထီလာမြို့နယ် ၊ ဖလန်ကျင်းဓာတ်အားခွဲရုံ ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း(၂” အဝီစိ တွင်း ၊ ရေစုကန်၊ရေစင်၊Overhead tank၊Air compressor၊ရေမော်တာ၊ရေစက်အိမ်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်း ခြင်းများအပါအဝင်)မြို့ပြလုပ်ငန်းများအား (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ အပါအဝင်)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(ဃ)

4-4(T)/ MESC/ 2019 - 2020

သာစည်မြို့နယ် ၊ ညောင်ရမ်းဓာတ်အားခွဲရုံ  ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း(၂” အဝီစိ တွင်း ၊ ရေစုကန်၊ရေစင်၊ Overhead tank ၊ Aircompressor၊ရေမော်တာ၊ရေစက်အိမ်၊ ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း များအပါအဝင်) မြို့ပြလုပ်ငန်းများအား (ပစ္စည်း+ လုပ်အားခ အပါအဝင်)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(င)

4-5(T) / MESC/ 2019-2020 

နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ၊ ပြင်စည်ဓာတ်အားခွဲရုံ  ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း(၂” အဝီစိ တွင်း၊ရေစုကန်၊ရေစင်၊Overhead tank ၊ Air compressor ၊ ရေမော်တာ၊ ရေစက်အိမ်၊ ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်းများအပါအဝင်) မြို့ပြလုပ်ငန်းများအား (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ အပါအဝင်) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

(စ)

4-6(T) / MESC/ 2019-2020 

တောင်သာမြို့နယ် ၊ မြို့နယ်လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံး ရေရရှိရေးလုပ်ငန်းတည်ဆောက်ခြင်း(၂” အဝီစိ တွင်း ၊ ရေစုကန် ၊ ရေစင် ၊ Overhead tank ၊ Air compressor ၊ ရေမော်တာ၊ ရေစက်အိမ်၊ ရေပိုက် သွယ်တန်းခြင်းများအပါအဝင်) မြို့ပြလုပ်ငန်းများအား (ပစ္စည်း + လုပ်အားခ အပါအဝင်)လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း

၂။               အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို ( ၄ .၁၀ .၂၀၁၉)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး  (   ၁၈  . ၁၀  .၂၀၁၉) ရက် (  ၁၄ :၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။               တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

တင်ဒါကော်မတီ
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)
၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁