အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးမြို့

(အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။           ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း ၊မြို့နယ် အသီးသီး တွင် ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းများအားတင်ဒါ ခေါ်ယူ လိုပါသည်-

စဉ်

တင်ဒါအမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်

(က)

2-64  To 2-72(T) / MESC/ 2019-2020

ကူမဲ၊မြစ်သား၊တံတားဦး၊ရမည်းသင်း၊ပျော်ဘွယ်၊ရန်အောင်၊အမရပူရ၊ကျောက်ဆည်၊ ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်တို့ ၏  ဓာတ်အားတောင်းခံလွှာများကို  ကွန်ပျူတာစနစ်ဖြင့် ငွေတောင်းခံလွှာ ပြုစုရေး၊ ငွေကောက်ခံရေးနှင့် လယ်ဂျာစာရင်း ရေးသွင်း၍ လချုပ်စာရင်းများ ရေးဆွဲ ရေးလုပ်ငန်းအား(၁)နှစ် လုပ်ငန်းအပ်နှံ ဆောင်ရွက်ရန်

(ခ)

2-73(T)/MESC/

2019-2020

၃၃/၁၁ကေဗွီ ထွန်တုံးဓာတ်အားခွဲရုံ နှင့် ၅၉လမ်းခွဲရုံများ၏ ဝန်အားများအား ၃၃/၁၁ ကေဗွီ မြရည် နန္ဒာခွဲရုံမှ ဖီဒါ (၂)ခုဖြင့် ဝန်အားမျှ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်ရန် ၄၇လမ်း x ဂန္ဓာမာလမ်းထောင့်မှ ၄၅လမ်း x ခေတ္တာလမ်းအထိ SAC 120mm2 ဖြင့် ဓာတ်အားလိုင်း သစ် (၀.၃၄)မိုင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း (ပစ္စည်း+လုပ်အားခ အပါအဝင်)

၂။            အိတ်ဖွင့်တင်ဒါပုံစံ နှင့်  စည်းကမ်းချက်များကို (  ၂၈ . ၁  .၂၀၂၀)  ရက်နေ့တွင် စတင်၍ ရောင်းချမည် ဖြစ်ပြီး( ၁၀.၂ .၂၀၂၀) ရက်(  ၁၄ :၀၀)  နာရီတွင် တင်ဒါပိတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။တင်ဒါပုံစံ နှင့် အချက်အလက်များကို Web Portal (www.moee.gov.mm)၌ အသေးစိတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ 

၃။           တင်ဒါစိစစ်ရွေးချယ်မည့်ရက်အား ထပ်မံအကြောင်းကြားပါမည်။ တင်ဒါပုံစံနှင့် အသေးစိတ် အချက် အလက် များကို ရုံးချိန်အတွင်း အောက်ပါလိပ်စာတွင် လာရောက် စုံစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။

 

 

 

 

                                                            တင်ဒါကော်မတီ

                                        မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)

                                        ၂၇ လမ်း၊ ၇၇x၇၈ကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

                                                            ဖုန်း -  ၀၂-၄၀၆၉၁၂၁