ကြေးမှုံသတင်းစာ၏ ၂၁.၉.၂၀၁၈ စာမျက်နှာ ၄ တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ရမည်းသင်းမြို့နယ် လျှပ်စစ်သတင်းပါရှိခြင်း

ကြေးမှုံသတင်းစာ၏ ၂၁.၉.၂၀၁၈ စာမျက်နှာ ၄ တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် ရမည်းသင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာ ၁၁ရွာ ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်တော့မည် ရမည်းသင်းလျှပ်စစ်သတင်းပါရှိခြင်းအားရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါသည်။