လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော ရာထူးနေရာများအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲအောင်မြင်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး ကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော အငယ်တန်းစာရေး၊ ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူး၊ ဒု-လက်ထောက်ကြီးကြပ်ရေးမှူး(မီတာ)၊ ပစ္စည်းထိန်း-၄ နှင့် ပုံဆွဲ-၄ ရာထူးနေရာများတွင် ခန့်ထားရန် (၉.၇.၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော ရေးဖြေ စာမေးပွဲ၌ အောင်မြင်သူများစာရင်း အောက်ပါအတိုင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်-