မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် အပါတ်စဉ် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို ဖော်ပြခြင်း။

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် (၅.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့မှ (၁၀.၁၀.၂၀၁၉) ရက်နေ့အထိ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၅.၁၀.၂၀၁၉  ) မှ ( ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
စဉ် အမျိုးအစား ယခင်အပါတ်
လက်ကျန်
ယခုအပါတ်
အတွင်းလက်ခံ
ရရှိ
ယခုအပါတ်
ထုတ်ပေးခြင်း
စတိုလက်ကျန်
1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 27571 - 500 27071
1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 35547 7660 4760 38447
3Ø4W Power Meter 10(30)A 216 - 34 182
3Ø4W Power Meter 20(60)A - - - -
3Ø4W Power Meter 30(80)A - - - -
3Ø4W CT Meter 300/5A Digital 13 - 13 -
3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital - - - -
3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital - - - -
3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital - - - -
၁၀ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue - - - -
  Total   7660 5307  

 

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၅.၁၀.၂၀၁၉  ) မှ ( ၁၀.၁၀.၂၀၁၉ ) ထိ
စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ် 1Ø2W
အိမ်သုံး
5(30)A
1Ø2W
အိမ်သုံး
5(30)A
1Ø2W
အိမ်သုံး
10(60)A
3Ø4W
ပါဝါ
10(30)A
3Ø4W
ပါဝါ
20(60)A
3Ø4W
ပါဝါ
30(80)A
3Ø4W
စီတီ
300/5A
3Ø4W
စီတီ
1000/5A
3Ø4W
စီတီ
1200/5A
3Ø4W
စီတီ
1500/5A
မန္တလေးခရိုင် - - 1500 30 - - - - - -
အောင်စံ - - - - - - - - - -
ချမ်းအေးသာစံ - - - - - - - - - -
ချမ်းမြသာစည် - - - 4 - - 3 - - -
ပြည်ကြီးတံခွန် - - - - - - - - - -
မဟာအောင်မြေ - - - - - - 3 - - -
ပုသိမ်ကြီး - - - - - - - - - -
အမရပူရ - - - - - - - - - -
ပြင်ဦးလွင် - - - - - - 1 - - -
၁၀ မတ္တရာ 500 - 500 - - - - - - -
၁၁ သပိတ်ကျင်း - - - - - - - - - -
၁၂ စဉ့်ကူး - - - - - - - - - -
၁၃ တကောင်း - - 300 - - - - - - -
၁၄ ဝမ်းတွင်း - - - - - - - - - -
၁၅ ကျောက်ဆည်မြို့ - - - - - - 1 - - -
၁၆ မြစ်သား - - - - - - - - - -
၁၇ တံတားဦး - - 300 - - - 1 - - -
၁၈ စဉ့်ကိုင် - - 800 - - - 4 - - -
၁၉ မိတ္ထီလာခရိုင် - - - - - - - - - -
၂၀ မြင်းခြံ - - - - - - - - - -
၂၁ ငါန်းဇွန် - - - - - - - - - -
၂၂ တောင်သာ - - - - - - - - - -
၂၃ ညောင်ဦးခရိုင် - - - - - - - - - -
၂၄ ရမည်းသင်းခရိုင် - - 1200 - - - - - - -
၂၅ ရမည်းသင်း - - 136 - - - - - - -
၂၆ ရန်အောင် - - 24 - - - - - - -
၂၇ ပျော်ဘွယ် - - - - - - - - - -
၂၈ ကျောက်ပန်းတောင်း - - - - - -   - - -
  စုစုပေါင်း 500 - 4760 34 - - 13 - - -