ပြည်သူသို့အသိပေးပန်ကြားချက်

အိမ်သုံးမီတာများ၊ စက်မှုသုံးမီတာများနှင့် ထရန်စဖော်မာများ လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်-