ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော  အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၂ (၄၈)ရာထူးနေရာအတွက် ဝန်ထမ်းလျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း