မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် အပါတ်စဉ် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို ဖော်ပြခြင်း။

မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းတွင် (၁၅.၅.၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ (၂၁.၅.၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှု၊ လက်ကျန်စာရင်းများကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

                                                              မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း
                                                       အပတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
                                                                       ( ၁၅.၅.၂၀၂၀ ) မှ ( ၂၁.၅.၂၀၂၀ ) ထိ
စဉ် အမျိုးအစား ယခင်အပတ်
လက်ကျန်
ယခုအပတ်
အတွင်းလက်ခံ
ရရှိ
ယခုအပတ်
ထုတ်ပေးခြင်း
စတိုလက်ကျန်
1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 82 - - 82
1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 50 - 10 40
1Ø 2W HS Meter  (50/100)A  59 - 3 56
1Ø 2W HS Meter  (60/120)A  57 - - 57
3Ø4W Power Meter 10(30)A 113 - 26 87
3Ø4W Power Meter 10(60)A - - - -
3Ø4W Power Meter 10(80)A - - - -
3Ø4W CT Meter 150/5A Digital 32 51 13 70
3Ø4W CT Meter 250/5A Digital 173 37 4 206
၁၀ 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital 302 10 21 291
၁၁ 3Ø4W CT Meter 500/5A Digital 310 - 41 269
၁၂ 3Ø4W CT Meter 800/5A Digital 34 - - 34
၁၃ 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital 2 - - 2
၁၄ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital 1 - - 1
၁၅ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue 23 - - 23
  Total 1238 98 118 1218

 

                                မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
                                                                             ( ၁၅.၅.၂၀၂၀  ) မှ (၂၁.၅.၂၀၂၀ ) ထိ
စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ် 1Ø2W
အိမ်သုံး
5(30)A
1Ø2W
အိမ်သုံး
10(60)A
1Ø2W
အိမ်သုံး
50(100)A
1Ø2W
အိမ်သုံး
60(120)A
3Ø4W
ပါဝါ
10(30)A
3Ø4W
ပါဝါ
10(60)A
3Ø4W
ပါဝါ
10(80)A
3Ø4W
စီတီ
150/5A
3Ø4W
စီတီ
250/5A
3Ø4W
စီတီ
300/5A
3Ø4W
စီတီ
500/5A
3Ø4W
စီတီ
800/5A
3Ø4W
စီတီ
1200/5A
3Ø4W
စီတီ
1500/5A

မှတ်

ချက်

မန္တလေးခရိုင် - - - - 13 - - - - - - - - -  
အောင်မြေသာစံ - - - - - - - - 1 - - - - -  
ချမ်းအေးသာစံ - - - - - - - 1   1 5 - - -  
ချမ်းမြသာစည် - - - - - - - - - 1 2 - - -  
ပြည်ကြီးတံခွန် - - - - - - - - 2 - 2 - - -  
မဟာအောင်မြေ - - - - - - - - - 3 4 - - -  
ပုသိမ်ကြီး - - - - - - - - - 1 14 - - -  
အမရပူရ - - 3 - - - - - - - 4 - - -  
ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် - - - - 6 - - - - - - - - -  
၁၀ ပြင်ဦးလွင် - - - - - - - - - - 3 - - -  
၁၁ မတ္တရာ - - - - - - - - - - 2 - - -  
၁၂ စဉ့်ကူး - - - - - - - - - - - - - -  
၁၃ မိုးကုတ် - - - - - - - - - - - - - -  
၁၄ သပိတ်ကျင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၁၅ တကောင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၁၆ ကျောက်ဆည်ခရိုင် - - - - - - - - -   - - - -  
၁၇ ကျောက်ဆည် - - - - - - - - - 1 - - - -  
၁၈ စဉ့်ကိုင် - - - - - - - - - - 1 - - -  
၁၉ မြစ်သား - - - - - - - - - - - - - -  
၂၀ ကူမဲ - - - - - - - - - - - - - -  
၂၁ တံတားဦး - - - - - - - - - - - - - -  
၂၂ ပလိပ် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၃ မိတ္ထီလာခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၄ မိတ္ထီလာ - - - - 1 - - 5 - 2 - - - -  
၂၅ ဝမ်းတွင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၂၆ မလှိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၇ သာစည် - - - - 3 - - 3 - 5 1 - - -  
၂၈ မြင်းခြံခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၂၉ မြင်းခြံ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၀ ငါန်းဇွန် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၁ တောင်သာ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၂ နွားထိုးကြီး - - - - - - - - - - - - - -  
၃၃ ညောင်ဦးခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၄ ညောင်ဦး - - - - 2 - - - 1 1 2 - - -  
၃၅ ပုဂံ - - - - - - - - - - - - - -  
၃၆ ငါ့သရောက် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၇ ကျောက်ပန်းတောင်း - - - - 1 - - - - - - - - -  
၃၈ ရမည်းသင်းခရိုင် - - - - - - - - - - - - - -  
၃၉ ရမည်းသင်း - - - - - - - - - - - - - -  
၄၀ ရန်အောင် - - - - - - - - - - - - - -  
၄၁ ပျော်ဘွယ် - 10 - - - - - 4 - 6 1 - - -  
  စုစုပေါင်း - 10 3 - 26 - - 13 4 21 41 - - -