မြင်းခြံခရိုင်အတွင်းရှိ မြို့နယ်များသို့ MESC(ရုံးချုပ်)မှ ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့များဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်းဆောင်ရွက်