မြင်းခြံခရိုင်အတွင်း Myanmar Idol Season(3) မှ အနုပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး လက်ကမ်းစာစောင်များပေးဝေခြင်း