မြင်းခြံခရိုင်အတွင်း ဖတ်ချက်များမှန်ကန်မှုရှိစေရေး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် HHU ဖတ်ချက်များ ကြေငြာခြင်း