ကျောက်ပန်းတောင်းမြို.နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာမီးလင်းရေးမီတာများအားစစ်ဆေးခြင်း

(၁၈.၉.၂၀၁၈)ရက်နေ.တွင်ကျောက်ပန်းတောင်းမြို.နယ်အတွင်းရှိလက်ပံပျားကျေးရွာ၊ပုပ္ပားတောင်ကလပ်နှင်.နှစ်ကျပ်ခွဲကျေးရွာများရှိကျေးရွာသုံး Main CTမီတာများအားစစ်ဆေးခဲ.ပါသည်။ထိုသို.စစ်ဆေးရာတွင် Analogue မှ Digitalလဲလှယ်ရန်လိုအပ်သောမီတာများအားအမြန်ဆုံးတင်ပြတောင်းခံသွားရန်ညွှန်ကြားခဲ.ပါသည်။