ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်း ဓာတ်အားပိတ် ထိန်း/ပြင်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်များကို ကြိုတင်အသိပေးပန်ကြားခြင်း

ပြင်ဦးလွင်   စက်တင်ဘာ   ၂၈

            ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ  ဓာတ်အားလိုင်းများ ကြံ့ခိုင်မှုရှိစေရေး ၊ ဓာတ်အားပျောက်ဆုံးမှု လျော့နည်းကျဆင်းရေးနှင့် အများပြည်သူများ  လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးတို့အတွက်  (၂၉.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့  စနေနေ့တွင်  ဓာတ်အားလိုင်း အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း ၊  ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ နှင့်  သစ်ပင်သစ်ကိုင်း ခုတ်ထွင်းရှင်းလင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ နေရာများတွင် ဓာတ်အားပြတ်တောက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးပန်ကြား အပ်ပါသည်-